Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT. Hồ sơ đăng kiểm xe ôtô theo quy định mới phải có các loại giấy tờ để lập hồ sơ phương tiện. (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày).

Trong đó, loại giấy tờ đầu tiên cần có là giấy tờ về đăng kí xe. Giấy tờ về đăng kí xe có thể là một trong các giấy tờ sau:

– Bản chính giấy đăng kí xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính giấy biên nhận.

Xe thế chấp

Chủ phương tiện trước khi đi đăng kiểm cần tìm hiểu kĩ những yêu cầu về hồ sơ đăng kiểm hợp lệ.

Giấy biên nhận giữ bản chính giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng kí xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng. Theo quy định, giấy biên nhận thế chấp phải còn hiệu lực. Và có đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, giấy biên nhận phải có các nội dung: Tên gọi (giấy biên nhận thế chấp) và số giấy biên nhận. Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng thế chấp.

Cùng với đó là tên của bên thế chấp. Số căn cước công dân của bên thế chấp là cá nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Số quyết định thành lập (đối với pháp nhân). Số giấy chứng nhận đăng ký xe. Loại xe, số khung, số máy, biển kiểm soát xe. Thời hạn hiệu lực của giấy biên nhận thế chấp. Lần, số cấp lại giấy biên nhận thế chấp (nếu cấp lại).

Giấy biên nhận thế chấp phải có đủ chữ kí. Ghi rõ họ tên của cán bộ có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức tín dụng nhận thế chấp.

– Bản sao giấy đăng kí xe có xác nhận của tổ chức tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng kí xe).

Bên cạnh đó, hồ sơ đăng kiểm ôtô cần có những giấy tờ khác như. Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất. Lắp ráp trong nước (trừ trường hợp xe cơ giới thanh lí). Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật. Và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo. Bản cà số khung, số động cơ của xe đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định. Bản khai báo thông tin các thông tin tại mẫu phiếu theo dõi hồ sơ.

Trong trường hợp xe ôtô đến chu kì đăng kiểm tiếp theo. Chủ xe cần mang theo giấy đăng kiểm cũ hiện đang sử dụng.

Nguồn: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/

Đổ nhầm nhiên liệu cho xe, xử lý thế nào?